Werkwijze

Intakegesprek

Het intakegesprek is nodig om duidelijk te krijgen wat jij als klant wenst. Voorafgaand aan het intakegesprek stuur ik een vragenlijst met vragen over jouw medische achtergrond, levenswijze, en jouw klachten. Ook ontvang je van mij een voedingsdagboekje. Deze ontvang ik ingevuld een week voorafgaand ons gesprek weer terug. Tijdens het consult bespreken we jouw voedingsdagboek en ook de anamnese (vragenlijst). Wanneer het jouw doel is om af te vallen, zal ik je ook meten en wegen. Op basis van informatie uit het intakegesprek stel ik een advies op. Wil je ook gebruik maken van de EMB test dan wordt er ook bloed of slijm afgenomen.

Mocht tijdens het intakegesprek blijken dat jouw klachten moeten worden onderzocht door een specialist dan zal ik je doorverwijzen.

Vervolgconsulten

Ongeveer drie weken na het intakegesprek is het eerste vervolgconsult. Het opgestelde advies wordt samen met jou besproken tijdens het consult. Heb je gekozen voor de EMB test? Dan krijg je hiervan ook een uitslag en uitgebreid advies.
Je krijgt direct tips waar je mee aan de slag kunt.

Het aantal consulten wordt gebaseerd op de complexiteit van jouw klachten en de voortgang daarvan. Tijdens de consulten wordt er gekeken of het advies en het behandelplan moet worden aangepast.

Slotconsult

We hebben (eventueel telefonisch) contact en bespreken de vooruitgang en we ronden het traject af met nog wat laatste tips.

Bezoek of online consult

Woont u in de buurt? Dan mag u langskomen in mijn praktijk. Daarnaast bied ik ook de mogelijkheid om een consult online af te nemen. De ervaring wijst uit dat een online consult niet onderdoet voor een praktijkbezoek.

Vragen?

Volg je een traject bij mij? Dan ben ik voor dringende vragen op werkdagen beschikbaar via WhatsApp of mail. Ik motiveer, geef tips en beantwoord vragen.

Bent u nog geen klant en heeft u vragen? Dan mogen deze via de mail of het contactformulier gesteld worden.

Wanneer gewenst neem ik telefonisch contact met je op.